СТАТУТ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗАКРІПЛЕНА ЗА ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ ЙОГО ЗАСНОВНИКОМ

С. Біленьке

С. Червонодніпровка

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ  - 250  ОСІБ

ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ - 199 ОСІБ

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

УКРАЇНСЬКА

НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД, ПОРЯДОК І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЇХ ЗАМІЩЕННЯ (У РАЗІ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ)

Електрик - 0,5 шт.од. 

Вакансія (відповідна освіта, наявність документу про виконання робіт підвищенної небезпеки)

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

На підставі Положення про дошкільний навчальний заклад (затвердженого Постановою КМУ від 12.03.2003 №305) зі змінами(затвердженими постановою КМУ від 16.11.2011 №1204)

    Прийом дітей до дошкільног навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підстві заяви батьків або осіб,які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничого лікаря про епідологічне оточення, свідоцтва про народження.

УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

В Закладі освіти перебуває 1 особа з особливими потребами

ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ТА ІНШИХ ПОСЛУГ, ЇХ ВАРТІСТЬ, ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОПЛАТИ

ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ ТА ІНШИХ ПОСЛУГИ ВІДСУТНІ