Біленьківський комунальний дошкільний навчальний заклад «Веселка»  забезпечує догляд за дітьми від 1 року 6 місяців до 6 (7) років, їх розвиток, навчання та виховання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Нормативно-правова база

Законодавство:

Відомчі документи:

 

 

Нормативно–правова база дошкільної освіти

Головною метою дошкільного закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти;
 • задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного , розумового і духовного розвитку.

Діяльність дошкільного закладу направлена на  реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 •  збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я дітей;
 • формування особистості, розвиток їх пізнавальних та творчих здібностей засобами розвиваючого навчання, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Дошкільний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

 • реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних  вимог до її змісту, рівня і обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази;
 •  дотримання умов, що визначаються результатами атестації;
 • безпечні умови освітньої діяльності.

 

          Наповнюваність груп дітьми встановлюється відповідно до ст. 14 Закону України «Про дошкільну освіту». Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється завідуючою протягом календарного року на підставі заяви батьків, медичної карти,  довідки про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, документів для встановлення батьківської плати та за  наявності  місця в групі. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів). Відрахування дітей із дошкільного закладу здійснюється:

 • за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному закладі цього типу;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, що їх замінюють плати за харчування дитини протягом двох місяців.
 • у разі невідвідування дошкільного закладу протягом 1 місяця без поважних причин.

           Дошкільний заклад письмово повідомляє батьків або осіб, що їх замінюють, про відрахування дитини не пізніш як за 10 календарних днів.

 

Дошкільний заклад функціонує протягом року, за виключенням терміну проведення ремонтних робіт (за рішенням сесії Сільської ради).

Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин. Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні. Щоденний графік роботи: початок роботи з 7.30 год, завершення роботи о 18.00 год. Чергова група працює з 7-00 до 19-00 год.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.